www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

Přihláška
Jméno (*)
Neplatný Vstup
Příjmení (*)
Neplatný Vstup
Email (*)
Neplatný Vstup
Telefon (*)
Neplatný Vstup
Adresa školy (*)
Neplatný Vstup
IČO školy (*)
Neplatný Vstup
Region (*)
Neplatný Vstup
Téma projektu (*)
Neplatný Vstup
Anotace projektu (*)
Neplatný Vstup
Příloha podrobný popis
Neplatný Vstup
Ročník (*)
Neplatný Vstup
Počet zúčasněných dětí (*)
Neplatný Vstup
Antispam (*) Antispam
  Refresh
Neplatný Vstup

PROGRAM UČENÍ S CHUTÍ

Program Učení s chutí navazuje na úspěšný program Matematika s chutí, který Kalibro zajišťovalo po odborné a koncepční stránce ve školním roce 2012/2013.

Nabízí podporu učitelům, kteří chtějí v rámci výuky prostřednictvím třídních projektů umožnit svým žákům tvořit, zkoumat a objevovat to, s čím se jinak setkávají hlavně při výkladu nebo v učebnicích.

Součástí podpory je poskytnutí inspirace, metodiky a možnosti komunikovat s podobně orientovanými učiteli. Pokud třídní projekt vyžaduje nějaké prostředky navíc, mohou učitelé počítat               i s pomocí při hledání sponzorů.

Program, jehož cílem je zvýšit zájem dětí o vzdělávání   a podnítit jejich aktivitu       a samostatnost, je otevřený          pro všechny ročníky základních a středních škol. Vítané a doporučované jsou samozřejmě mezipředmětové třídní projekty.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner