www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

Děti jako historici

učení s chutíBritské Národní kurikulum má pro dějepis tento závazný požadavek: žáci musejí provádět vlastní historická bádání.Ti čeští samozřejmě nebudou zjišťovat příčinu smrti Karla IV. ani rekonstruovat bitvu u Lipan. Můžou se ale zajímatnapříklad o historický vývoj vlastní obce. Které domy v ní stály už v roce 1900, kde tehdy pracovali jejich obyvatelé a kolik jich vlastně bylo? Jak se z obce v minulosti cestovalo do okresního města? Kdo jsou hrdinové z 1. světové války, kteří mají na návsi pomník? Žijí ještě v obci jejich příbuzní? Jeden mezinárodně úspěšný český historický projekt se jmenoval Zmizelí sousedé. Po letních prázdninách 1939 a 1940 zmizela z třídních výkazů mnoha škol jména několika dětí. Některá z nich se pak dala vypátrat v transportních seznamech nebo v databázi Památníku Terezín. V malých obcích zase budil zvědavost žáků tajemný židovský hřbitov, kam téměř nikdy nikdo nechodí. Co se stalo s potomky pohřbených? To byl silný podnět pro žáky, aby pátrali dál. Po místním dobovém tisku, po obecních vyhláškách a taky po spolužácích těch, kteří se kvůli svému původu museli vydat na cestu bez návratu.

PRŮBĚH PROJEKTU

 • Učitel vypracuje stručný popis projektu na jednu stranu A4.
 • Všechny děti ve třídě se aktivně zapojí podle svých možností.
 • Vhodně zvolené téma bude žákům blízké.
 • Cíle a kritéria hodnocení si učitel a žáci stanoví sami.
 • K chybám se bude přistupovat konstruktivně.
 • Žáci budou pracovat samostatně, učitel bude usměrňovat a radit.
 • Náměty na třídní projekty budou zveřejňovány na webových stránkách pro inspiraci a následování.
 • Učitelé a žáci budou sdílet práci na svém třídním projektu prostřednictvím neveřejného blogu.
 • Zájemci se setkají i na odborných seminářích.
 • Při hledání prostředků pro svůj třídní projekt využijí žadatelé informační listy, vzory smluv a další materiály pro sponzory.
 • Všem účastníkům budeme poskytovat metodickou podporu po celý rok.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner