www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

Děti jako vypravěči příběhů

učení s chutíPříběh o posledním drakovi na odkazu http://youtu.be/clTdYnzUiNs vymyslel, ilustroval a v angličtině sehrál devítiletý český kluk navštěvující školu v zahraničí (říkejme mu třeba Tomáš). Nápad dostal nad celkem běžným domácím úkolem: žáci měli napsat vlastní (originální) pohádkový příběh. On chtěl ale dokázat víc, a tak požádal učitele, aby mu pomohl s natáčením a zpracováním, nakonec společně umístili nahrávku na web. V Tomášově třídě měl jeho nápad značný ohlas: své příběhy vzápětí natočily i ostatní děti. Snímat video dnes dokáže každý trochu lepší mobil nebo digitální fotoaparát a se střihem a nahráním na YouTube můžou pomoci také starší žáci. Důležité je, aby se děti samy zabývaly vlastnostmi, které musí jejich video mít, má-li zaujmout určitou cílovou skupinu.

PRŮBĚH PROJEKTU

 • Učitel vypracuje stručný popis projektu na jednu stranu A4.
 • Všechny děti ve třídě se aktivně zapojí podle svých možností.
 • Vhodně zvolené téma bude žákům blízké.
 • Cíle a kritéria hodnocení si učitel a žáci stanoví sami.
 • K chybám se bude přistupovat konstruktivně.
 • Žáci budou pracovat samostatně, učitel bude usměrňovat a radit.
 • Náměty na třídní projekty budou zveřejňovány na webových stránkách pro inspiraci a následování.
 • Učitelé a žáci budou sdílet práci na svém třídním projektu prostřednictvím neveřejného blogu.
 • Zájemci se setkají i na odborných seminářích.
 • Při hledání prostředků pro svůj třídní projekt využijí žadatelé informační listy, vzory smluv a další materiály pro sponzory.
 • Všem účastníkům budeme poskytovat metodickou podporu po celý rok.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner