www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

Kolik toho je?

učení s chutíPostavte před čtvrťáka mísu s kilem rýže. A nechte ho odhadnout počet zrnek. Pak ho požádejte, aby svůj odhad ověřil. Má nejméně dvě typově odlišné možnosti, jak zjistit, zda jeho odhad není úplně mimo. S první metodou přijde pilný a málo nápaditý jedinec: odpočítávat zrnko za zrnkem. Druhou metodu vymyslí vynalézavý lenoch. Přesně spočítá zrnka v malém vzorku, a potom určí, kolikrát je celá hromada větší. To se dá udělat všelijak, z běžných postupů je asi nejméně pracné vážení. Ale někoho napadne třeba odebírat rýži naběračkou a spočítat, kolik zrníček se vejde na jednu. A další čtvrťák možná objeví něco ještě daleko originálnějšího. Kolik zrnek rýže se vejde na valník? Podobných zajímavých otázek samozřejmě existuje nepřeberné množství. Jaká je například celková plocha listů stromu před školou? A jakými cestami lze odhad potvrdit, nebo naopak vyvrátit? Samozřejmě nejde o výsledek, nýbrž o metodu: žáci rychle pochopí, že ve světě všechno se vším souvisí a díky tomu lze poměrně přesně odhadnout i míry, o jejichž přesné hodnotě nemáme ani tušení. Dovednost je to velmi důležitá, což ví i nejatraktivnější zaměstnavatel na světě v roce 2013, firma Google. Ta například nechává uchazeče o zaměstnání počítat kvalifikované odhady odpovědí na následující otázky: Kolik je v Chicagu ladičů pian? Kolik váží Empire State Building, až do 70. let minulého století nejvyšší budově na světě?

PRŮBĚH PROJEKTU

 • Učitel vypracuje stručný popis projektu na jednu stranu A4.
 • Všechny děti ve třídě se aktivně zapojí podle svých možností.
 • Vhodně zvolené téma bude žákům blízké.
 • Cíle a kritéria hodnocení si učitel a žáci stanoví sami.
 • K chybám se bude přistupovat konstruktivně.
 • Žáci budou pracovat samostatně, učitel bude usměrňovat a radit.
 • Náměty na třídní projekty budou zveřejňovány na webových stránkách pro inspiraci a následování.
 • Učitelé a žáci budou sdílet práci na svém třídním projektu prostřednictvím neveřejného blogu.
 • Zájemci se setkají i na odborných seminářích.
 • Při hledání prostředků pro svůj třídní projekt využijí žadatelé informační listy, vzory smluv a další materiály pro sponzory.
 • Všem účastníkům budeme poskytovat metodickou podporu po celý rok.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner