www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

Plánování školního výletu

učení s chutíŽáci samostatně naplánují školní výlet s ohledem na své záliby, finanční možnosti a sportovní či vzdělávací cíle, které si společně s učitelem stanoví. Porovnají různé možnosti dopravy z hlediska cen i komfortu, zohlední fyzické možnosti všech účastníků včetně nejslabších, připraví program, zajistí mapy, vstupenky apod. V případě různých variant, o nichž není jasná shoda, zorganizují diskusi, případně i třídní hlasování. S firmami a institucemi, které se na zabezpečení výletu budou podílet (např. autodopravce, správa muzea či zámku, lesní správa, …), dojednají ceny, termíny a další podmínky tak, aby dospělý zástupce školy dostal všechny podklady připravené k podpisu „na klíč“.

PRŮBĚH PROJEKTU

 • Učitel vypracuje stručný popis projektu na jednu stranu A4.
 • Všechny děti ve třídě se aktivně zapojí podle svých možností.
 • Vhodně zvolené téma bude žákům blízké.
 • Cíle a kritéria hodnocení si učitel a žáci stanoví sami.
 • K chybám se bude přistupovat konstruktivně.
 • Žáci budou pracovat samostatně, učitel bude usměrňovat a radit.
 • Náměty na třídní projekty budou zveřejňovány na webových stránkách pro inspiraci a následování.
 • Učitelé a žáci budou sdílet práci na svém třídním projektu prostřednictvím neveřejného blogu.
 • Zájemci se setkají i na odborných seminářích.
 • Při hledání prostředků pro svůj třídní projekt využijí žadatelé informační listy, vzory smluv a další materiály pro sponzory.
 • Všem účastníkům budeme poskytovat metodickou podporu po celý rok.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner