www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

Vzdělávací film pro mladší spolužáky

učení s chutíTento projekt je určen pro skupinky starších žáků či studentů – třeba tři čtyři ve třídě. Témata si zvolí po dohodě s učitelem: stavba buňky, život kočky domácí, výroba žvýkaček, Sametová revoluce, nebo trénink žonglování. Prostě cokoli, co žáky v dané třídě zajímá a budou kvůli tomu připraveni leccos udělat: něco si o tématu nastudovat, rozmyslet si pojetí, připravit scénář, nakreslit obrázky, najít doprovodnou hudbu, zlepšit vypravěčův přednes, naučit se film sestříhat, vymyslet pár vtípků atd. Připomínáme, že to, co se mají žáci naučit, není primárně stavba buňky ani žonglování, ale práce v týmu nad úkolem, jehož výběr a konkrétní splnění mají víceméně plně ve svých rukou.

PRŮBĚH PROJEKTU

 • Učitel vypracuje stručný popis projektu na jednu stranu A4.
 • Všechny děti ve třídě se aktivně zapojí podle svých možností.
 • Vhodně zvolené téma bude žákům blízké.
 • Cíle a kritéria hodnocení si učitel a žáci stanoví sami.
 • K chybám se bude přistupovat konstruktivně.
 • Žáci budou pracovat samostatně, učitel bude usměrňovat a radit.
 • Náměty na třídní projekty budou zveřejňovány na webových stránkách pro inspiraci a následování.
 • Učitelé a žáci budou sdílet práci na svém třídním projektu prostřednictvím neveřejného blogu.
 • Zájemci se setkají i na odborných seminářích.
 • Při hledání prostředků pro svůj třídní projekt využijí žadatelé informační listy, vzory smluv a další materiály pro sponzory.
 • Všem účastníkům budeme poskytovat metodickou podporu po celý rok.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner