www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

Dneska máme ve škole řecký den

Lidové noviny, 24. 02. 2006

Zeptejte se školáků na smrt otce Karla IV. – mnozí si ani nevzpomenou, jak se jmenoval. Když jim to připomenete, řeknou, že padl v bitvě u Kresčaku, ale zase nebudou vědět, jak tam ocitl a ve které zemi ten Kresčak vlastně leží. Je to důsledek tradičního pojetí vzdělávání v českých školách. Podle něho je nejdůležitější zapamatovat si jednoduchá fakta. Hlubšímu porozuměním tomu, jak spolu souvisejí, se výuka věnuje mnohem méně.

  Také v zeměpisu vypadá „probírání“ jednotlivých zemí podobně: hlavní město, počet obyvatel, rozloha, co se kde těží, vyrábí a pěstuje. A jede se dál, často bez ohledu na aktuální události nebo historický přínos národa celému lidstvu…

  Žáci, jejich rodiče a koneckonců i učitelé by měli vědět, že toto pojetí výuky není jediné možné a že školy ve vyspělých zemích už ho opouštějí. Namísto toho se věnují jen několika národům, ale zato pořádně. Většinu poznatků se přitom žáci nedozvídají od učitele, ale od spolužáků. Anebo si je najdou sami.

  Dovednost pracovat s informacemi a přemýšlet o jejich vzájemných souvislostech se musí rozvíjet dlouho. Pokud se nezačne včas, nemusí se podařit napravit škody, které zpoždění mezitím způsobilo. Důkladné studium cizích zemí nápaditě propracovala pražská Škola Hrou. Už hezkou řádku let pořádá národní den některé země, každý školní rok jiné. Národní den je vyvrcholením příprav, které po několik týdnů ovlivňují výuku většiny předmětů od první do páté třídy (víc jich škola nemá).

  Ideální zemí pro takové pojetí je třeba Řecko. Malé děti, které se sotva naučily číst a psát, uchvátí už to, že někde mají zase jinou abecedu a jejich jméno v ní vypadá tak zvláštně. A dokonce se v ní dá zašifrovat vzkaz spolužákům! V encyklopediích si samy najdou ukázky antického umění a potom se jimi nechají inspirovat třeba při kreslení vlastních návrhů patic sloupů nebo ornamentů. V olympijském roce je určitě budou zajímat podrobnosti o antických olympijských hrách. Anebo o těch novodobých – proč ne, důležité je, aby si je vyhledaly samy. Nejstarší děti s pomocí učitele připraví výtah z nějaké řecké tragédie a nastudují ho – představení pro rodiče a spolužáky se jistě stane jedním z vrcholů národního dne.

  Dalším bývá ve Škole Hrou beseda s někým, kdo o cizí zemi hodně ví: procestoval ji, studoval její kulturu nebo se v ní třeba narodil a žil. Do hledání vhodného člověka mohou být vtaženi i rodiče. To vůbec není na závadu, protože možná pomůžou najít i domorodého kuchaře. Ochutnávkou typických jídel (každý národ je připravuje z toho, čeho je v jeho zemi dostatek) totiž národní den ve Škole Hrou obvykle vyvrcholí.

  Zorganizovat národní den ve větším městě bude asi o něco jednodušší než třeba na vesnici. Nejde ale přece o to, dostat do školy zrovna Marthu a Tenu Elefteriadu (i když ve Škole Hrou vyprávěly poutavě a moc hezky zpívaly) – dnešním dětem už jejich jména stejně nic neříkají. Důležité je, že výuka směřuje k cíli, kterému děti rozumějí, těší se na něj, a proto rády přiloží ruku ke společnému dílu: vyzdobí školu, najdou informace, které ostatní zajímají, připraví se na besedu s hostem národního dne tak, aby se ho nebály zeptat a jejich dotazy nebyly povrchní. Pochopí, že v cizině může být ledacos jinak, než jsme zvyklí u nás, a přesto to lidem může vyhovovat. Především však vidí, že takové učení má smysl.

© Oldřich Botlík, KALIBRO, 2006

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

objednat propagační materiály

Objednejte si propagační materiály v našem eshopu.

PRŮBĚH PROJEKTU

 • Učitel vypracuje stručný popis projektu na jednu stranu A4.
 • Všechny děti ve třídě se aktivně zapojí podle svých možností.
 • Vhodně zvolené téma bude žákům blízké.
 • Cíle a kritéria hodnocení si učitel a žáci stanoví sami.
 • K chybám se bude přistupovat konstruktivně.
 • Žáci budou pracovat samostatně, učitel bude usměrňovat a radit.
 • Náměty na třídní projekty budou zveřejňovány na webových stránkách pro inspiraci a následování.
 • Učitelé a žáci budou sdílet práci na svém třídním projektu prostřednictvím neveřejného blogu.
 • Zájemci se setkají i na odborných seminářích.
 • Při hledání prostředků pro svůj třídní projekt využijí žadatelé informační listy, vzory smluv a další materiály pro sponzory.
 • Všem účastníkům budeme poskytovat metodickou podporu po celý rok.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner