www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

Jak jsme si napsali, vyrobili a zahráli divadlo

Lidové noviny, 17. 03. 2006

Dokážou jedenáctileté děti samy napsat hodinovou divadelní hru? A potom ji nacvičit a předvést?

  Ve čtvrté třídě malé pražské Školy hrou jsem si přesně tohle před sedmi lety vyzkoušela na vlastní kůži. Měli jsme tehdy třídního učitele Pavla, který hrál na několik hudebních nástrojů, divadlo ho zajímalo a především chtěl dát každému žákovi ve třídě příležitost ukázat, v čem vyniká. Proto nám nechal volnou ruku. Čas od času nás sice trochu nasměroval, ale tehdy jsme si to ani neuvědomovali a výslednou hru jsme pokládali za své dílo. A právem.

  Přípravy hry začaly debatami o tématu. Zvažovali jsme několik historických námětů nebo zážitky z prázdnin, ale nakonec u všech zvítězil pohádkový příběh o rytířích. Protože jsme už předtím vyráběli různé hezké věci do naší učebny, napadlo Pavla, že by představení mohlo být loutkové. To se líbilo všem, i proto, že se daly snadněji vyřešit jak kostýmy, tak sled scén.

  Asi nejvíc času nám zabralo dotažení námětu, jeho rozdělení na jednotlivé scény a vymýšlení dialogů. Společně jsme je pilovali, aby co nejlépe odpovídaly představám, na nichž jsme se shodli. Už jsme se ve třídě dobře znali, a tak jsme věděli, co od sebe můžeme očekávat.

  Role jsme si rozdělili sami – Pavla jsme k tomu ani nepotřebovali. Šlo to dobře i díky tomu, že jsme náš příběh zalidnili tolika postavami, aby se dostalo na všechny. Když jsem si nedávno v rozhovoru s jednou herečkou přečetla, že si ještě v sedmdesáti pamatovala, jak jí jedna spolužačka na Akademii přebrala roli, musela jsem se tomu smát.

  Kromě rolí jsme si ovšem rozdělovali také práci. Bylo potřeba zajistit scénu, vyrobit kulisy a sedmnáct papírových „loutek“. Jedna dvojice například vymýšlela texty k písničkám, několik kluků si přihrávalo nápady na vylepšení zápletky, při výrobě dřevěného mostu a jiných rekvizit nám pomohli i rodiče. Adam, který hrál pěkně na housle, řídil tvorbu aranžmá. Potřeboval zvuk tahací harmoniky, a tak se na ni Martin naučil trochu hrát. Muzikantů bylo nakonec jedenáct, zpívali jsme všichni. Já jsem se naučila nebát se pustit i do činností, ve kterých jsem tolik nevynikala: do hry na flétnu a do sborového zpěvu před publikem. Vlastně každý dostal možnost zazářit v tom, na co je šikovný, nebo naopak zdokonalit nějakou svoji slabší stránku na základě svého rozhodnutí.

  S odstupem času musím na Pavlovi, našem třídním, obdivovat hlavně to, že se nám do ničeho moc nepletl. Odolal pokušení předcházet našim chybám, které samozřejmě uměl předpovědět, neboť jako dramatici-začátečníci jsme se jich dopustit prostě museli. A nechal nás zdokonalovat jen to, co vadilo nám – asi věděl, že rodičům se představení bude líbit i s nimi, a nechtěl náš elán moc srážet. Dnes už vím, že dokonalost hry ani provedení nebyla jeho hlavním cílem.

  Daleko víc mu šlo o to, abychom získali sebevědomí, naučili se spolupracovat, dělat kompromisy, ustoupit či prosadit vlastní názor bez zásahů dospělé autority. Právě díky dojmu, že všechno děláme úplně sami, jsme si vznik, zdokonalování a představení hry tolik užili.

  Myslím si, že mnoho učitelů a ostatních dospělých děti dost podceňuje. Pavel naopak věřil, že to dokážeme. Kdy začnou ve schopnosti dětí věřit i ostatní učitelé?

© Anežka Botlíková, 2006

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

objednat propagační materiály

Objednejte si propagační materiály v našem eshopu.

PRŮBĚH PROJEKTU

 • Učitel vypracuje stručný popis projektu na jednu stranu A4.
 • Všechny děti ve třídě se aktivně zapojí podle svých možností.
 • Vhodně zvolené téma bude žákům blízké.
 • Cíle a kritéria hodnocení si učitel a žáci stanoví sami.
 • K chybám se bude přistupovat konstruktivně.
 • Žáci budou pracovat samostatně, učitel bude usměrňovat a radit.
 • Náměty na třídní projekty budou zveřejňovány na webových stránkách pro inspiraci a následování.
 • Učitelé a žáci budou sdílet práci na svém třídním projektu prostřednictvím neveřejného blogu.
 • Zájemci se setkají i na odborných seminářích.
 • Při hledání prostředků pro svůj třídní projekt využijí žadatelé informační listy, vzory smluv a další materiály pro sponzory.
 • Všem účastníkům budeme poskytovat metodickou podporu po celý rok.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner