www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

Když už psát, proč nepublikovat?

Lidové noviny, 10. 03. 2006

V průběhu mnohaleté školní docházky jsou žáci všech stupňů škol neustále nuceni k tomu, aby něco psali. Všechny jejich slohové práce, referáty, úvahy, recenze, deníky, glosy však většinou nakonec skončí v černé jámě zapomnění, v případě maturitních písemek ještě tak možná v archivu školy, rozuměj v suterénní plechové skříni. Motivace studentů nejen k povinnému psaní by jistě vzrostla, kdyby existovala možnost alespoň některé z jejich výtvorů publikovat.

  Ideálním prostorem pro aktivní psavce je školní časopis. Taková periodika mohou být různá: od klasických papírových, přes internetové e-ziny, až po časopisy třídní, zájmové, příležitostné apod. Ale může se například jednat i o přípravu jednoho jediného vydání „klasických“ novin v rámci výuky slohu, kdy si žáci vymezí jednotlivé novinové rubriky, rozdělí si je mezi sebou a během určitého časového úseku sestaví jedno vydání.

  Ať už jde o jednorázový projekt, nebo o pravidelně vycházející časopis, otevírají se před žáky zcela nové zkušenostní horizonty. Až při konkrétní práci s textem si totiž uvědomí, jak dlouhou cestu vykoná článek, než je uveřejněn. Naučí se text redigovat, krátit, přepisovat, musí komunikovat s hlavním editorem, typografem či šéfredaktorem, kvůli posledním korekturám by měli co nejlépe znát pravopisná zákoutí a gramatické uličky.

  Na Prvním obnoveném reálném gymnáziu vznikl školní časopis PORGazeen před více než dvanácti lety. U jeho počátků stáli studenti i učitelé, kteří se společně starali o obsahovou náplň i chod časopisu. Postupem času se celé organizace chopili studenti sami, ve spolupráci s jedním češtinářem. Napsali grantovou žádost Nadaci Open Society Fund, objevili spolužáka, který uměl zacházet se sázecími programy, sestavili redakci, zvolili šéfredaktora (který to nakonec všechno odřel), zjednali či napsali články, udělali korektury, domluvili se s tiskárnou, zajistili distribuci, provedli vyúčtování. Tak to funguje více méně dodnes. Studenti-redaktoři přicházejí a odcházejí, PORGazeen zůstává (www.porg.cz/porgazeen).

  Takový školní časopis je důležitým komunikačním prostorem, v němž se mohou setkat žáci, učitelé i rodiče. PORGazeen přináší třikrát čtyřikrát do roka přehled událostí „ze života (a smrti) školy“, glosy, reportáže z jiných středních škol, ale i z třídních akcí, filmových nocí nebo ze škol v přírodě. Čtenáři tu dále najdou původní poezii a prózu, studentské překlady, rozhovory se zajímavými osobnostmi tu více, tu méně spojenými se školou, zprávy od absolventů, jak se jim daří v dalším, negymnaziálním životě, a mnoho dalších textů, fotografií, ilustrací či komiksů…

  Důležité je, aby škola do obsahu časopisu pokud možno nezasahovala, na druhou stranu v tom ale nelze studenty nechat úplně samotné. Zkušenosti ukazují, že je dobré studenty občas k něčemu pošťouchnout, že potřebují zpětnou vazbu, někoho, kdo má s redakční prací zkušenosti.

  Nenajdou-li se peníze na „luxusní“ papírové vydání, jistě poskytne dostatek prostoru internet – i proto nám ho ministerští úředníci dovedli až „do škol“… Ale koneckonců i na školu v přírodě lze vzít tiskárnu a jeden dva notebooky, klidně i staré „šunky“, na nichž funguje jakýkoli textový editor, a výroba zpravodaje mapujícího aktuální dění může začít.

  Pro studenty je praktická zkušenost se školním časopisem nesmírně cenná. Svědčí o tom už to, že mnozí z redaktorů PORGazeenu se dnes živí jako editoři, korektoři, překladatelé, sazeči nebo webdesignéři.

© Martin Valášek, 2006

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

objednat propagační materiály

Objednejte si propagační materiály v našem eshopu.

PRŮBĚH PROJEKTU

 • Učitel vypracuje stručný popis projektu na jednu stranu A4.
 • Všechny děti ve třídě se aktivně zapojí podle svých možností.
 • Vhodně zvolené téma bude žákům blízké.
 • Cíle a kritéria hodnocení si učitel a žáci stanoví sami.
 • K chybám se bude přistupovat konstruktivně.
 • Žáci budou pracovat samostatně, učitel bude usměrňovat a radit.
 • Náměty na třídní projekty budou zveřejňovány na webových stránkách pro inspiraci a následování.
 • Učitelé a žáci budou sdílet práci na svém třídním projektu prostřednictvím neveřejného blogu.
 • Zájemci se setkají i na odborných seminářích.
 • Při hledání prostředků pro svůj třídní projekt využijí žadatelé informační listy, vzory smluv a další materiály pro sponzory.
 • Všem účastníkům budeme poskytovat metodickou podporu po celý rok.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner