www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

Ledysy žerou křičmen

Lidové noviny, 23. 09. 2005

Připomínají vám něco slova brejmyslivec, žrahlt, ránocel, vidamýžď, pampevlk nebo kudyzík? Ano, jste na správné stopě – skrývají názvy živočichů a rostlin. Takhle zmutovaly básníku Josefu Hiršalovi, když překládal Šibeniční písně klasika nonsensu Christiana Morgensterna.

     Zatímco dospělým význam záhadných slov většinou dojde, některým sedmákům je třeba trochu napovědět. Zvlášť když nemají ve své slovní zásobě úplný pořádek. Všichni si ale můžou vyzkoušet, jak těžké je objevit část známého názvu, která tvoří slovo. A nahradit ji opakem, synonymem nebo slovem podobného významu, aby výsledek zněl aspoň trochu libozvučně.

     Loni jsme totéž nabídli asi dvěma tisícům žáků a jejich tvořivost nám vyrazila dech: bicykloušek, člostáří, dinosaučech, gohloubila, chrupr, jevlna, konení, kotrok, kraduška, mokrk, mužda, papouhotovost, pepakárek, plačdok, protilopa, předjíc, rejnudle, říhavec, soupeřol, spojice, svrch, šelen, tatut, tiketos, tyfusče, venkuverka, vladařík, vlkosešlost, vodřenina, webopýr, zbrkličák, žikousa…

     Milovníky rostlin snad zase zaujme bodnálev, devětmocí, jaloď, jiřivemsi, kapříz, kdákos, kordík, kročást, lesůvka, losmrad, lukek, mazlipán, němecanka, onopol, orchnápad, ořiklec, ostenka, pršenka, rukatka, řezvoj, slepavka, snědívka, střílejma, svitan, úděsnín, včelát nebo vlasohlávka. Ještě že nám děti prozradily, že vodřenina je vrána!

     Ačkoli vlastně řešily úlohu z testu, podle výsledků se královsky bavily. Doslova: dostaly totiž možnost pracovat ve dvojicích – tak, jak spolu sedí v lavici. Některé to sice zaskočilo a jejich učitele taky. Ale tam, kde jsou porada a spolupráce se sousedem běžnou součástí práce, si děti brzy začaly přihrávat nápady a potom je společně dotahovaly do konce.

     Hodně učitelů si stěžuje, že v hodinách jen stěží udrží kázeň a že učivo žákům „neleze do hlavy“. Popravdě řečeno, není divu. Naše škola neumí dávat žákům náročné tvořivé úkoly, protože hluboce podceňuje schopnosti většiny z nich. Činnosti žáků, organizované pod označením výuka, mají s opravdovým učením pramálo společného. Příliš často bývají nudné a ubíjející.

     České děti by se měly učit méně básní nazpaměť, ale o to víc by jich měly samy složit nebo aspoň přeložit. Vůbec nevadí, že z každého nevyroste příští Morgenstern nebo Hiršal. Tím hlavním výsledkem přece taky nebudou básničky a rýmovačky, ale sebevědomá chuť mladých lidí pouštět se do nových věcí.

© Oldřich Botlík, KALIBRO, 2005

Kalibro

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

objednat propagační materiály

Objednejte si propagační materiály v našem eshopu.

PRŮBĚH PROJEKTU

 • Učitel vypracuje stručný popis projektu na jednu stranu A4.
 • Všechny děti ve třídě se aktivně zapojí podle svých možností.
 • Vhodně zvolené téma bude žákům blízké.
 • Cíle a kritéria hodnocení si učitel a žáci stanoví sami.
 • K chybám se bude přistupovat konstruktivně.
 • Žáci budou pracovat samostatně, učitel bude usměrňovat a radit.
 • Náměty na třídní projekty budou zveřejňovány na webových stránkách pro inspiraci a následování.
 • Učitelé a žáci budou sdílet práci na svém třídním projektu prostřednictvím neveřejného blogu.
 • Zájemci se setkají i na odborných seminářích.
 • Při hledání prostředků pro svůj třídní projekt využijí žadatelé informační listy, vzory smluv a další materiály pro sponzory.
 • Všem účastníkům budeme poskytovat metodickou podporu po celý rok.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner