www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

Počasí na stránkách BBC

Lidové noviny, 31. 03. 2006

Mnoha našim dětem, až jim bude kolem dvaceti, už bude Česko malé. Budou za svůj domov pokládat přinejmenším Evropu a některým nebude stačit ani ta. Evropská unie s tím má jen málo společného – svět se v očích mladých lidí zmenšuje jak díky možnosti cestovat a pracovat v zahraničí, tak díky dostupnosti všemožných informací na internetu.

  Zeptáte-li se žáků ukončujících povinné vzdělávání, zda v cizím jazyku samostatně čtou nebo ho pravidelně poslouchají, odpoví kladně kolem poloviny z nich. Na schopnosti jazyk používat se ale jejich zájem projevuje jen nepatrně – nejspíš zas nebude tak žhavý…

  Když už internet pronikl až do škol, měli by učitelé všech předmětů hledat cesty, kterými by pronikl i do výuky. Spojení angličtiny se zeměpisem nad informacemi nabízenými na stránce http://www.bbc.co.uk/weather/ je téměř ideální kombinací. Žákům (a nejspíš i některým učitelům zeměpisu) dá sice trochu práce, než si při prohlížení osvojí potřebná slovíčka, ale jednou to stejně udělat musejí.

  Za chvíli však budou postupovat plynuleji než zpočátku. A hlavně mnohem rychleji, než když se slovíčka učí „jen tak“ – tady to totiž opravdu má smysl. Navíc si osvojí jednu opravdu klíčovou dovednost, o které většina z nich dosud ani neví: člověk se nemusí hned zarazit nad každým neznámým slovíčkem a hledat ho ve slovníku. Může taky chvilku počkat, jestli mu význam nenapoví nějaká souvislost.

  Mnozí žáci nejspíš nebudou znát třeba slovíčko average. Když zkusí, co se skrývá za odskokem nadepsaným Average conditions, najdou možnost vybrat si některé z několika stovek měst na celém světě. Řekněme třeba Sydney. Před nimi se objeví tabulka s několika údaji pro každý měsíc v roce, nadepsanými mj. Average Sunlight (hours), Temperature – Average/Record a Average Precipitation (mm). Co by to tak mohlo být?

  Kdo má delší vedení, tomu pomůže graf, na kterém najde nad jednotlivými měsíci modré sloupečky (podle legendy rainfall) a dvě křivky (podle legendy average daily temperature max/min) – všechna tři znázornění samozřejmě odpovídají číslům v tabulce. Na grafu se žáci okamžitě přesvědčí, že jim učitel nelhal, když říkal, že v Sydney právě teď začíná podzim. Vpravo vedle grafu můžou postupně kliknout na devět dalších australských měst a ujistit se, že podzim opravdu začíná v celé Austrálii. Pak si na mapce (odskok Australasia) tato města najdou a můžou třeba začít přemýšlet, proč se v nich tolik liší roční běh srážek. Dvakrát denně aktualizovaná informace o tom, kde právě prší, se jim na jedno kliknutí (tentokrát Rain) promítne do stejné mapky.

  Kvalita profesionálně připravených internetových stránek se projevuje taky tím, že jejich slovní popis musí kulhat. Vyjádřím se tedy jinak: kdybych se s něčím podobným setkal před čtyřiceti lety, možná bych vystudoval meteorologii. A určitě bych mnohem líp uměl zeměpis.

© Oldřich Botlík, KALIBRO, 2006

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

objednat propagační materiály

Objednejte si propagační materiály v našem eshopu.

PRŮBĚH PROJEKTU

 • Učitel vypracuje stručný popis projektu na jednu stranu A4.
 • Všechny děti ve třídě se aktivně zapojí podle svých možností.
 • Vhodně zvolené téma bude žákům blízké.
 • Cíle a kritéria hodnocení si učitel a žáci stanoví sami.
 • K chybám se bude přistupovat konstruktivně.
 • Žáci budou pracovat samostatně, učitel bude usměrňovat a radit.
 • Náměty na třídní projekty budou zveřejňovány na webových stránkách pro inspiraci a následování.
 • Učitelé a žáci budou sdílet práci na svém třídním projektu prostřednictvím neveřejného blogu.
 • Zájemci se setkají i na odborných seminářích.
 • Při hledání prostředků pro svůj třídní projekt využijí žadatelé informační listy, vzory smluv a další materiály pro sponzory.
 • Všem účastníkům budeme poskytovat metodickou podporu po celý rok.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner