www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

PROFILY ŠKOL
Učení s chutí má 15 registrovaných uživatelů
Nastavení vyhledávání
Výsledky hledání

Foto ZŠ / SŠ Téma Popis projektu
baoweb
-
Test baoweb
testovací
Pechova
-
Vodní království v Krupce
Prozkoumat s dětmi vodní toky a plochy v Krupce. Pochopit funkci a koloběh vody v přírodě, její nutnost pro život. Rozpoznat vliv a zásahy člověka při úpravách toků a stavbě vodních děl na krajinu. Naučit se vnímat vodu jako cenný zdroj a zároveň živel, který je potřeba ovládat. Seznámit se s ekologickými přístupy při ochraně čistoty vody a užitku pro obyvatele města a okolí.
Uskutečnit výstavu ve škole a případně charitativní vernisáž v Domě s pečovatelskou službou v Krupce pro seniory, donést jim touto formou „krásu vodní říše a kus přírody“ do jejich domovů.
Rozvíjet komunikační dovednosti a umět prezentovat uskutečněné aktivity i výsledky práce.
Alice
Geometrie kolem nás
Vytvoření encyklopedie tvarů: děti si vyberou místo a budou popisovat všechny věci z něho. Jednotlivé věci budou "rozebírat" na jednotlivé části odpovídající známým geometrickým útvarům.
Melicharkova
Matematika, pohyb a výživa
Matematika, pohyb a výživa

Tento projekt je určený pro žáky druhého ročníku, kteří pracují ve třídě v programu Začít spolu. V projektu bude využito jejich zkušeností s prací ve skupině a tyto budou dále rozvíjeny.
Projekt bude zaměřen na propojení matematiky s běžným životem dětí a s tím, co je zajímá a baví. Vychází také z potřeby podporovat zdravý vývoj dětí, a proto je zaměřen na podporu pohybových aktivit a povědomí o zaměření na výživu.
Na začátku práce budou děti rozděleny do několika týmů. Vzhledem k vysokému počtu žáků budou týmy rozděleny tak, že v každém bude 5 – 6 žáků.
V týmu se budou sledovat pohybové aktivity, jejich četnost a druh ve škole i ve volném čase. Žáci budou mít možnost využívat pohybové přestávky a věnovat se těmto aktivitám i společně. Bude se také sledovat osobní posun tak, že se udělá vstupní vyhodnocení stávajícího stavu a vyhodnocení stavu na konci projektu, kdy cílem bude zvýšit četnost pohybu ve škole i ve volném čase.
V rámci výživy se bude sledovat složení stravy ve školních svačinách i způsob tohoto stravování. Bude se sledovat zejména podíl zeleniny a ovoce oproti cukrovinkám. I toto bude vyhodnoceno na začátku a na konci projektu.
Součástí projektu bude i možnost vlastní přípravy zdravé svačiny přímo ve škole. Zde se budou rozvíjet znalosti žáků o mírách a cenách produktů a jejich schopnost prakticky s tímto pracovat
Propojení matematiky s tímto projektem bude zejména v tom, že žáci budou zaznamenávat statisticky data o pohybu a výživě a budou porovnávat posun jednotlivců i celé skupiny. Budou mít také možnost zařadit pohybové aktivity zaměřené na výkon a tyto výkony měřit. Cílem nebude porovnávat výkony mezi jednotlivými žáky, ale posuny v osobních výkonech.
Výstupem projektu by mělo být upevnění vědomí možnosti praktického užití matematiky a posílení pozitivního vztahu k ní i vztahů v kolektivu.
chintechan
1 Den učitelem
Projekt pro 9. třídu/třídu, ve kterém si žáci vyzkoušejí roli učitele. Skupinka 3 - 4 žáků si vždy (za asistence učitele) připraví vyučovací hodinu Anglického jazyka pro nižší stupeň (1. - 4. třídy), včetně všech materiálů, frází, poslechů apod. Dva nejšikovnější/nejodvážnější ze skupinky pak hodinu opravdu reálně odučí.
Karychova
Výstava
Dokáží osmileté děti sami vytvořit výstavu? Bude to těžký úkol, ale pokusíme se o to. Cílem projektu je vymyslet téma výstavy, navrhnout prostor, ve kterém bude nainstalována, výstavu instalovat. Určitě nesmí chybět kniha návštěvníků, aby si žáci mohli ověřit, jestli jejich výstava zaujala i ostatní.
Jirkova
-
Malí obchodníci
Děti z 2. třídy si samy vyzkouší roli malých obchodníků a pozvou pedagogy a své rodiče na třídní trh, který samy zorganizují a vlastnoručně zhotoví výrobky, které budou prodávat. Také navštíví různé typy obchodů, kde společně zakoupí potřebný materiál k výrobě, zkusí navrhnout cenu výrobků a spočítat výdělek. Na závěr si celá skupina zvolí, za co by částku chtěla utratit.
Drudikova
Co dovede lidské tělo
Zkoumání toho, v čem se může lidské tělo zlepšovat pomocí různých cvičení - obratnost, paměť, zdravý životní styl.
Vondruskova
-
-
-
Hoplickova
-
-
-
Berankova
-
-
-
Kvasnicova
Jíme s chutí
Cílem projektu je prostřednictvím matematiky, ale i ostatních předmětů ve škole, osvojit si správné stravovací návyky.
Zdvihalova
-
-
-
Vanickova
-
-
-
Mastikova
-
-
-

PRO ÚČASTNÍKY

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner