www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

PODMÍNKY ÚČASTI

 

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Aktivní zapojení všech dětí ve třídě. Třídní projekt by měl dát všem dětem možnost podílet se podle možností na přípravě i realizaci – což neznamená, že všichni musejí dělat totéž. Předpokládáme naopak, že přirozená a pružná „dělba práce" provedená za citlivé asistence učitele, který své žáky dobře zná, bude významnou hodnotou každého projektu. Tomu jistě napomůže vhodně zvolené téma, které musí být přiměřeně náročné a „ze světa" žáků.
 • Jasné cíle a kritéria hodnocení. Třídní projekt by měl mít jasné a jednoduše formulované cíle, o jejichž dosažení budou žáci se svým učitelem usilovat. To ovšem neznamená, že pokud jich nedosáhnou, bude třídní projekt pokládán za neúspěšný! Stejně jako v životě, i v programu Učení s chutí jsou neúspěchy a omyly pokládány za přirozenou součást jakýchkoli tvůrčích aktivit. Třídní projekt by měl proto navodit ve třídě atmosféru vstřícnosti k chybám, které nesmějí být předmětem posměchu ani podnětem k sankcím.
 • Učitel jako moderátor. Na rozdíl od běžné výuky by při realizaci třídního projektu měl učitel ustoupit do pozadí a ponechat více aktivity žákům. Může jim samozřejmě pomoci podněty a nenápadným usměrňováním. Musí je rovněž ochránit před nejzávažnějšími pochybeními. Jinak by jim ale měl ponechat dostatek prostoru pro samostatnou činnost.

Další kroky v případě zájmu o účast:

 1. Rozmyslete si, v čem bude váš třídní projekt spočívat, a napište jeho stručný popis na jednu stranu A4. Můžete vyjít z uveřejněných příkladů projektů, přijít se svým vlastním návrhem, případně některý uveřejněný příklad třídního projektu upravit.
 2. Vyplňte přihlášku (červené tlačítko vlevo nahoře), vložte do ní svůj popis třídního projektu a odešlete.
 3. Na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme potvrzení, že jsme vaši přihlášku obdrželi.
 4. Po posouzení vašeho třídního projektu dostanete zprávu o zařazení mezi účastníky a pokyny, jak se můžete zapojit do společné diskuse.

PRŮBĚH PROJEKTU

 • Učitel vypracuje stručný popis projektu na jednu stranu A4.
 • Všechny děti ve třídě se aktivně zapojí podle svých možností.
 • Vhodně zvolené téma bude žákům blízké.
 • Cíle a kritéria hodnocení si učitel a žáci stanoví sami.
 • K chybám se bude přistupovat konstruktivně.
 • Žáci budou pracovat samostatně, učitel bude usměrňovat a radit.
 • Náměty na třídní projekty budou zveřejňovány na webových stránkách pro inspiraci a následování.
 • Učitelé a žáci budou sdílet práci na svém třídním projektu prostřednictvím neveřejného blogu.
 • Zájemci se setkají i na odborných seminářích.
 • Při hledání prostředků pro svůj třídní projekt využijí žadatelé informační listy, vzory smluv a další materiály pro sponzory.
 • Všem účastníkům budeme poskytovat metodickou podporu po celý rok.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner